Algemene voorwaarden

De B├Ęta&TechMentality-scan is ontwikkeld door Jet-Net & TechNet.

Jet-Net & TechNet betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Jet-Net & TechNet aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Jet-Net & TechNet of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Jet-Net & TechNet. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Jet-Net & TechNet.